Kočica Ljubica

Prikaz vseh 3 rezultatov

Kočica Ljubica

Likovna umetnica, keramičarka, kiparka in oblikovalka, je najbolj prepoznavna kot vodilna oblikovalka keramike in ena redkih umetnikov, ki so se posvetili oblikovanju stekla. Ni naključje, da se je ustalila v Rogaški Slatini, kjer je doma vrhunsko steklarstvo.
1951 se je v Zagrebu vpisala na znano petletno strokovno šolo (Škola primijenjene umjetnosti), na oddelek za keramiko in porcelan, kjer je leta 1956 tudi diplomirala. Poučevali sta jo znani profesorici keramične umetnosti Stella Skopal in Blanka Dužanec, pri katerih je osvojila osnove modeliranja, oblikovanja in tehnologije keramike in porcelana.
Umetnica je v letih 1958 in 1969 kot industrijska oblikovalka stekla delala v steklarni v Rogaški Slatini. Od leta 1969, ko si je pridobila status likovne umetnice uporabne umetnosti, je začela delovati samostojno na področju oblikovanja stekla in keramike. Ukvarjala se je tudi s slikanjem na steklo, izdelovanjem nakita in dekorativnih steklenih in keramičnih predmetov. Udeleževala se je vseh najpomembnejših svetovnih in domačih likovnih prireditev, kjer je v večini razstavljala steklo in keramiko. Leta 1972 pa je prvič samostojno razstavljala v Rogaški Slatini.
V obdobju večdesetletnega delovanja je prejela vrsto priznanj in odlikovanj.
Danes je znana tudi po tem, da oblikuje vsakoletno skulpturo za Slovenko leta.