Marflak Štefan

Prikaz rezultata

Marflak Štefan

Akademski slikar Štefan Marflak je eden izmed najpomembnejših likovnih ustvarjalcev na Koroškem. Ponaša se s slikarskim opusom, ki je z vsebinskimi izhodišči in sporočilnostjo trdno vpet v kulturno in naravno izročilo sveta med Peco in Pohorjem, zlasti še Mežiške doline in tamkajšnjih ljudi. Že pred leti, v času službovanja v Ljubljani in nato v Celju, je z značilno likovno pripovedjo motivno in duhovno ohranjal svojevrstno ustvarjalno vez z domačim okoljem, kamor se je nato vrnil in se dejavno vključil v lokalno likovno življenje tudi kot organizator in pobudnik slikarskih kolonij ter mentor mnogim nadebudnim likovnikom.